پاسپورت دومینیکا برای ایرانیان

کشور امارات در حال حاضر به اتباع ایرانی ویزا نمی دهد و یک فرد ایرانی نمی تواند در آن جا تردد کرده و یا اقامت خود را تمدید کند و حتی در آن جا مشغول به فعالیت شده و کار کند. تنها راه حل برای رفع این مشکل این است که پاسپورت دومینیکا که به عنوان پاسپورت دوم می باشد را داشته باشد